Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
New Page 1

 

Adis Travel

  


 

Travel & Tours Agency

img 

 

 

 

" Wy are the best"

HOME

PROFIL

TURIZEM

TRANSPORT

SHERBIME

KONTAKTKUSH JEMI NE


Agjensia “ Adis Travel “ ushtron aktivitetin e saj ne qytetin e Durresit,  ne fushen e sherbimeve te transportit te udhetareve dhe turizmit.

 

Ajo ka nisur aktivitetin ne vitin 2000 e licensuar nga Ministria e Transporteve , si Agjensi Detare dhe Spedicionere. Gjate periudhes se ushtrimit te aktivitetit nga themelimi deri me sot, ajo u ka ofruar klienteve te saj, vec te tjerave, sherbimin e agjensise se transportit  nderkombetar te udhetareve dhe te organizimit te guidave turistike , si brenda  ashtu edhe jasht vendit,  sherbime keto qe  tashme zene vendin kryersor ne aktivitetin e Agjensise.

 

Agjensia Adis drejtohet nga nje staf I kualifikuar, I cili perballon nje volum vjetor pune  rreth 0.8-1 milion euro. Vazhdimisht ne kete Agjensi, punohet per rritjen e games se sherbimeve ndaj klientit, gjithmone sipas kerkesave ne rritje te tij. Puna serioze, e kualifikuar dhe korrekte e ketij stafi, ka bere qe nisur edhe nga volumet e punes te cilat  rriten vit pas viti,  kjo agjensi te evindentohet  si nje nder Agjensite me te medha te qytetit te Durresit.

 

Agjensia Adis Travel eshte partneri kryesor dhe i vetem ne Shqiperi i dy  transportuesve  me te medhenj nderkombetar te udhetareve ne Kosove dhe Maqedoni, respektivisht Sabatours dhe Durmotours.

 

Duke ju pershendetur ne emer te stafit te Agjensise Adis Travel,   per me teper  mund te lexoni on-line, ne faqet e tjera:

                                             

 

 


“Adis Travel” Agency exercises its activity in Duress in the area Transport of Traveler and Tourism.

It has started its activity in 2000, licensed by the Ministry of Transport for Transport of Traveler as Maritime and Forwarding Shipping Agency.
During it’s activity in the transport field, since it has started till now, “Adis Travel” Agency has offered to their clients, the international Transport and in addition the Organization of Tourist Guide, within and outside the country, these services have the first place in the aim of this Agency

“Adis Travel” Agency is directed and organized by a qualified staff, who effort and manage an annual volume at about 0.8-1Milion Euro. The aim of this Agency is to grow the area of different services toward the client, according to their needs in the transport field. Serious, qualified and correct service of this staff has shown that, started from the voluminous and serious work which grows year by year, this Agency is qualified like one of the largest Agency in Duress.

“Adis Travel” Agency is the main and the only partner in Albania of two International Travel Transporters in Kosovo and Macedonia, respectively “Saba-ToursDurmo-Tours” and “Durmotours”.

Greeting you on behalf of “Adis Travel “ Agency staff, you are kindly asked to read more about it on our web site :


| ORGANIGRAMA | PARTNERET TANE | KONTRAKTORET TANE |